MittaVaT Oy
Asumisen asiantuntija

Palvelut

Kuntokartoitukset
Kuntotarkastuksen tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä.

Kosteusmittaukset
Kosteusmittaus on paikallaan kun halutaan selvittää yksittäisen tilan, rakenteen tai rakenneosan kosteustilanne tai rakennustekninen kunto. Tai halutaan selvittää voidaanko uusi betonilattia pinnoittaa.

Energiatodistukset
Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistuslain mukaan energiatodistus tulee tehdä aina kun rakennus ilmoitetaan julkisesti myytäväksi tai vuokrataan. Mikäli myyntihinta on alle 50 000 euroa, voidaan käyttää kevennettyä menettelyä (Valtioneuvoston asetus (170/2013)).

Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa otetaan huomioon muun muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Koska vertailun kohteena ovat rakennuksen ominaisuudet, asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Sisäilmamittaukset
Meillä kaikilla on oikeus terveelliseen sisäilmaan. Olemme uuden asumisterveysasetuksen mukaisesti hyväksytty yritys tekemään sisäilmatutkimuksia. Sisäilmaston kuntotutkimuksella käsitetään kokonaisvaltaista sisäilman laadun selvitystä, joka yhdistetään laaja-alaiseen rakennus- ja talotekniseen tutkimukseen.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
Suomen rakennuksissa on voitu käyttää asbestia vuosina 1910-1992. Laajinta käyttö oli vuosina 1960-1976. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa selvitetään onko kiinteistössä tai yksittäisessä tilassa asbestia tai muita haitta-aineita.

Lämpökuvaukset
Lämpökuvauksen avulla voidaan määrittää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto ja –toimivuus. Teollisuuden lämpökuvauksissa voidaan kuvauksen avulla selvittää esim. sähkökeskuksen löysät johtoliitokset, linjaston kuumat laakerit tms.

Rakennusvalvonta
Teemme kosteus- ja homevauriokorjausten valvontaa vanhan Kuopion läänin alueella.

Rakennuspiirustukset
Piirrämme rakennuslupiin tarvittavia omakotitalojen, kesämökkien ym. pienkohteiden rakennuspiirustuksia. Kysy lisää p. 040 6613 910!

Jätevesisuunnitelmat
Suunnittelemme haja-asutusalueiden jätevesien kiinteistökohtaisen ratkaisun. Kohteena voi olla esimerkiksi saneerauskohde, uudis- tai vapaa-ajan asunto.

Merkkiainetutkimukset
Merkkiaineen avulla saadaan selville rakenteiden epätiiveyspaikat kuntotutkimuksen yhteydessä. Tutkimusta käytetään myös kun selvitetään onko rakenteet tiiviit sisäilmakorjauksen jälkeen.

Ilmanvaihdon kuntotutkimukset
Ilmanvaihdon kunto on yksi tärkeimmistä osa-alueista hyvän sisäilman kannalta. Kuntotutkimuksessa määritellään järjestelmien tekninen kunto ja toimivuus. Tutkimustulosten avulla ilmanvaihdon korjaus- ja uusimisajankohdat voidaan ajoittaa taloudellisesti tulevia saneerauksia ajatellen.

Vedeneristetarkastukset
Vedeneristetarkastukset ovat tärkeä osa pesutilaremonttia. Tarkastuksessa mitataan vedeneristeen paksuudet ja tutkitaan pinnan huokoisuus erikoislaitteilla.