MittaVaT Oy • GSM: 040 6613 910 • info@mittavat.fi • Puustellintie 35, 72400 Pielavesi • Y-tunnus: 3190598-8 • www.mittavat.fi
MittaVaT Oy

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA


Kohteen osoite
Omistushistoria


1. Rakenteet, tehdyt korjauksen, yms.

Rakenne

Tehty On tehty korjauksia tai huoltotöitä: Toimenpiteet Korjausajankohta
(n. 1 vuoden tarkkuudella)
1.1 Rakennuksen vierustan työt
(maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, sokkelin vierustäyttöjen uusiminen, yms.)
1.2 Rakennuksen ympärillä Salaojat:  Ei , On , Ei ole tietoa
Sokkelin vedeneristys: Ei , Ei ole tietoa , On .
Jos on, millainen:
1.3 Salaojituksen korjaus / huolto
(salaojien uusiminen, huuhtelu, kaivojen tyhjennys, putkiston kuivaus, yms.)
1.4 Sadevesijärjestelmä
(räystäskourut, syöksytorvet, pintavesikourut, sadevesiviemärit, yms.)
1.5 Julkisivukorjaukset
(maalaukset, rappaukset, julkisivuverhouksen uusiminen, yms.)
1.6 Lisäeristykset
(ulkoseiniin, yläpohjaan tai lattiaan tehdyt lisälämmöneristykset, yms.)
1.7 Ikkunat
(maalaaminen, uusiminen, korjaaminen, lisäikkunoiden as.- peltien korjaus, yms.)
1.8 Ulko-ovet
(maalaaminen, uusiminen, korjaaminen, huoltomaalaus, yms.)
1.9 Vesikaton korjaukset
(katon maalaus, katteen uusiminen, vuotojen korjaaminen, kaltevuuden korjaaminen, yms.)
1.10 Märkätilaremontit
(pesuhuone, sauna, wc-tilat: pinnoitteiden uusiminen vedeneristys, rakenteiden korjaaminen, yms)
1.11 Märkätiloissa: Vesi- tai kosteuseristeet:  Ei , On , Ei ole tietoa .
1.12 Laajennukset
(rakennukseen tehdyt laajennukset, lisätilat, ullakon, kellarin tai autotallin asuinkäyttöön ottaminen, yms)
1.13 Muut korjaus- ja huoltotyöt
(korjatut vesivahingot, seinä-, lattia-, tai kattopinnoitteiden uusiminen, yms)

2. Korjaamattomat vauriot tai epäkohdat rakenteissa

Rakenne

Havaittu Havaitut korjaamattomat vauriot tai epäkohdat Havainnon ajankohta
2.1 Kosteushavainnot
(kosteusjäljet tai veden valumajäljet sisäpinnoilla, pinnoitteiden tummuminen, näkyvät vesivuodot, yms)
2.2 Kellarin kosteus
(veden valuminen kellariin keväisin, sateella, lumien sulaessa, kellarin rakenteiden kosteushavainnot, yms)
2.3 Kylmyys ja vetoisuus
(havaitut kylmät nurkat, lattiat, huoneet, seinäpinnat, onko vetoisuutta nurkissa, ikkunoissa tai ovissa, yms)
2.4 Jäätymisongelmat
(ovatko vesijohdot, viemärit tai salaojaputket koskaan jäätyneet, kerääntyykö vesikatolle tai räystäille jäätä, yms)
2.5 Haju- ja meluhavainnot
(onko havaittu maakellarimaista tai muuta poikkeavaa hajua tai rakenteisiin tai laitteisiin liittyviä meluongelmia, yms)
2.6 Hyönteishavainnot sisätiloissa
(onko sisätiloissa havaittu poikkeavan paljon muurahaisia, jälkiä hyönteisten vaurioittamasta puuaineksesta, yms)
2.7 Tuhoeläinhavainnot
(onko kohteessa havaittu hiiriä tai rottia)
2.8 Ikkunoiden huurtuminen
(tapahtuuko ikkunoissa huurtumista talvisin tai onko havaittu umpiolasielementtien harmaantumista)
2.9 Muuta
(muut havaitsemanne viat, puutteet, vauriot tai epäilyt sellaisista)

3. Suunnitteilla olevat korjaukset / uudistukset / perusparannukset

Korjaukset / uudistukset / perusparannukset
(päätetyt / suunnitellut tulevat korjaukset As Oy:ssä, toteuttamatta olevat korjaussuunnitelmat, yms. myös LVIS -järjestelmiin liittyvät asiat)
Korjauksia:  Suunniteltu korjausajankohta:

4. Rakennuksen käyttö

Tarkempi selvitys asiasta Ajankohta
4.1 Märkätilojen käyttö
(onko märkätiloja käytetty säännöllisesti ja koska niitä on viimeksi käytetty)
4.2 Asumattomuus
(onko asunto ollut asumattomana, peruslämmöllä tai kylmillään)
4.3 Tulisijojen toimivuus
(onko tulisijoja käytetty ja ovatko ne toimineet normaalisti)
4.4 Savuhormin nuohous
(kuinka usein hormi on nuohottu ja koska viimeksi)
4.5 Muuta käyttöön liittyvää
(lumien kasaaminen rakennuksen vierelle, jäätymisriskien vuoksi talvisin tehtävät suojaustoimenpiteet, lumien pudottaminen vesikatolta, sokkelin tuuletusaukkojen sulkeminen talvisin, lämmittimien käyttö, yms.)

5. Lämmitysjärjestelmä

Selvitys suoritetuista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat laitteiden ja järjestelmien ikätiedot. Korjaukset tehty Havaitut toimintahäiriöt, viat, puutteet tai vauriot Toiminnallisia häiriöitä

5.1 Sähkölämmitys

5.1.1 Sähkölämmityspatterit
5.1.2 Sähköinen lattialämmitys
5.1.3 Kattolämmityselementit

5.2 Öljylämmitys

5.2.1 Öljypoltinkattila
5.2.2 Öljypoltin
5.2.3 Öljysäiliö, tarkastus + seur. tarkastusaika
5.2.4 Lämmitysvedenvaraaja

5.3 Muut laitteet

5.3.1 Lämmönvaihdin tai maalämmitys
5.3.2 Muu lämmitysjärjestelmän osa
(ilmalämpöpumppu, ilmalämmitys, ilmankiertoinen lattialämmitys, yms)

6. Vesi- ja viemärijärjestelmä

Selvitys suoritetuista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat laitteiden ja järjestelmien ikätiedot. Korjaukset tehty Havaitut toimintahäiriöt, viat, puutteet tai vauriot Toiminnallisia häiriöitä
6.1 Lämminvesivaraaja
6.2 Vesijohdot
6.3 Viemäriputket
6.4 Vesikalusteet
(hanat, sekoittajat, yms.)

Jos ei kunnallistekniikkaa:

6.5 Käyttövesikaivo: Rengaskaivo , Porakaivo , Lähdekaivo , Muu , mikä:
• Onko käyttöveden laatua tutkittu?
• Onko vesi riittänyt kaikissa tilanteissa?
• Onko kaivoa huollettu?
6.6 Jätevesikaivo: Umpikaivo , Saostuskaivot ja imeytys , Saostuskaivot ja purku maastoon , Kaksiviemärijärjestelmä , Jäteveden pienpuhdistamo , Muu , mikä:
• Tyhjennysväli kuukauden tarkkuudella
• Havaitut toimintahäiriöt + tehdyt korjaukset

7. Ilmanvaihtolaitteet

Selvitys suoritetuista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat laitteiden ja järjestelmien ikätiedot. Korjaukset tehty Havaitut toimintahäiriöt, viat, puutteet tai vauriot Toiminnallisia häiriöitä
7.1 Ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi Koneellinen poistoilma , Painovoimainen ilmanvaihto , Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto , Lämmön talteenottojärjestelmä , Ilmanlämmitys toimii ilmanvaihtojärjestelmänä
7.2 Ilmanvaihtokone
(onko konetta korjattu, huollettu, suodattimia vaihdettu, yms.)
7.3 Ilmanvaihtokanavat
(koska kanavat on nuhottu)
7.4 Onko ilmanvaihtojärjestelmän virtaamia säädetty?
(ei koske painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää)

8. Sähköjärjestelmän osa tai laite

Selvitys suoritetuista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat laitteiden ja järjestelmien ikätiedot. Korjaukset tehty Havaitut toimintahäiriöt, viat, puutteet tai vauriot Toiminnallisia häiriöitä
8.1 Sähköpääkeskus ja sulaketaulut
8.2 Sähkökalusteet
(Sähköpistorasiat, sähköjohdot, kytkimet, valaisimet, yms.)

9. Muut tarkastukset

Onko kohteessa tehty seuraavia tutkimustoimenpiteitä tai tarkastuksia Tarkastuksia tehty Tiedot suoritetuista toimenpiteistä, tutkimusten tuloksista ja tutkimusten suorittajasta Tutkimusajankohta
(n. 1 vuoden tarkkuudella)
9.1 Radonmittauksia
9.2 Asbestikartoituksia
9.3 Kuntotarkastuksia tai -arvioita
9.4 Kosteusmittauksia
9.5 Muita MittaVaT Oy:n toimenpiteitä

10. Allekirjoitukset ja yhteystiedot

Allekirjoitus


Päivämäärä:
Toimeksiantajan yhteystiedot
Yritys:
Puh.:
E-mail:
Olen tutustunut kuntotarkastuksen tilaajan ohjeeseen
sekä MittaVaT Oy:n toimitusehtoihin